MATLAB&Simulink

Firma Mathworks, producent oprogramowania Matlab, z którą WGSR podpisał umowę na wykorzystanie ich oprogramowania do celów naukowo-dydaktycznych, udostępnił naszemu wydziałowi bezpłatny dostęp do licencji swoich produktów przeznaczonych na komputery domowe. Dzięki temu dostaliśmy możliwość prowadzenia zajęć oraz badań naukowych z wykorzystaniem pakietu MATLAB&Simulink po uprzednim zainstalowaniu go na stanowisku domowym. Licencje otrzymają również studenci.

Licencja ta pozwala na korzystanie z MATLAB Online za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej lub zainstalowania MATLABa na własnym komputerze stacjonarnym lub laptopie. do 30 czerwca 2020 roku.

Poprzez poniższy adres URL, gdzie uzyskają dostęp do oprogramowania MATLAB (jeżeli jeszcze nie mają, będą poproszeni o utworzenie konta MathWorks przed pobraniem lub zalogowaniem się do MATLAB Online).

Adres URL do pobrania lub dostępu (przed pobraniem należy utworzyć konto MathWorks zalogować się do MATLAB Online):

https://www.mathworks.com/licensecenter/classroom/COVID-19_Access/

Ponadto istnieje wiele dodatkowych bezpłatnych zasobów i narzędzi MathWorks do nauki na odległość, dostępnych dla studentów i wykładowców.

Samodzielne szkolenie online z zagadnień: MATLAB, Deep Learning i Machine Learning, MATLAB Mobile do korzystania z oprogramowania MATLAB na iPadzie lub telefonie, materiały szkoleniowe do pobrania z wielu dziedzin.

Samouczek

STATISTICA

Otrzymanie licencji wymaga wypełnienia i przesłania akceptacji licencji do wydziałowego koordynatora licencji – Jerzy Lechnio (pok. 304), e-mail: jrlechni@uw.edu.pl

Link do pliku akceptacji licencji (Akceptacja licencji OGU.xlsx) znajduje się na niniejszej stronie.

Wraz kluczami autoryzacyjnymi STATISTICA otrzymasz również linki do pobrania oprogramowania.

Najnowsza STATISTICA w wersji 13.3 zawiera poza głównym modułem oprogramowania również zestawy analityczne: Zestaw do Analiz Marketingowych i Rynkowych oraz Mapy.

Po pobraniu pliku archiwum (w formacie ZIP) zawarte w nim pliki należy rozpakować do dowolnie wybranego katalogu na dysku i postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną w tutaj. W trakcie instalacji należy wskazać plik licencyjny interesującego Państwa zestawu.

Instrukcja przedłużenia licencji znajduje się tutaj (do zastosowania po uprzednim uzyskaniu kodu od koordynatora).

Instalacja Zestawu do Analiz Marketingowych i Rynkowych, Zestawu Mapy

Po instalacji dodatku, podczas uruchamiania programu Statistica należy wskazać plik License.xml . (Plik zostanie przesłany wraz z kluczami autoryzacyjnymi).

Dokumentacja Zestawu do Analiz Marketingowych i Rynkowych, Zestawu Mapy zostanie udostępniona ze strony portalu UW w momencie uzyskania licencji.

Instrukcje instalacji znajdują się na stronie portalu UW lub można je pobrać ze strony WGSR. Informacja o dostępie zostanie przesłana wraz z licencją lub można odpowiednie instrukcje pobrać ze strony WGSR.

Karta rejestracyjna

Każdy użytkownik przed zainstalowaniem oprogramowania powinien wypełnić kartę rejestracyjną zamieszczoną na stronie www.statsoft.pl/Site_License/waD9600uw.php

Uwaga: Statistica w wersji 13 nie jest kompatybilna z Windows XP i 2003 Server. Statistica w wersji 13 może być instalowana na systemie Windows Vista i nowszym, oraz ich odpowiednikach serwerowych.

Użytkownikom korzystającym jeszcze ze Statistica 12.5 na systemach Windows XP i 2003 Server zalecamy przedłużenie działania tej wersji, gdyż instalacja najnowszej wersji Statistica 13 na tych starych systemach nie jest możliwa.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących instalacji i pomocy technicznej proszę o kontakt z działem technicznym StatSoft Polska: e-mail: tech@statsoft.pl, tel. 12 428 43 00

PS Imago (SPSS)

Indywidualny numer aktywacyjny uzyskuje się od lokalnego administratora licencji SPSS (jrlechni@uw.edu.pl), po uprzednim złożeniu karty rejestracyjnej i jej osobistym uwierzytelnieniu (karta rejestracyjna). W razie posiadania komputerów z systemem macOS należy wyraźnie zaznaczyć ten fakt w wiadomości, gdyż kody nie są jednakowe dla wszystkich systemów operacyjnych.

Uniwersytet zakupił rozszerzoną wersję PS IMAGO PRO Academic, zawierającą IBM SPSS oraz nowe moduły i funkcjonalności. Opis pakietu PS IMAGO PRO znajdziecie Państwo na stronie:
http://dwi.it.uw.edu.pl/typowe-licencje/licencje-ogolnouczelniane/spss/.

Dostawca daje wsparcie do wersji PS IMAGO PRO 6.0, 5.1 i 5.0. Przypominamy też że warunki licencji PS IMAGO zobowiązują do instalacji na systemie Windows całego pakietu PS IMAGO, niedozwolone jest instalowanie tylko poszczególnych modułów SPSS (nie dotyczy iOS i Linux). Linki do pobrania oprogramowania:

wersja 5.0: http://oprogramowanie.net.uw.edu.pl/SPSS/2019/

wersja 6.0: http://oprogramowanie.net.uw.edu.pl/SPSS/2020/

Prosimy o powoływanie się na numer licencji (449) we wszelkich kontaktach – zarówno telefonicznych, jak i pisemnych – z Predictive Solutions. Posługiwanie się tym numerem przyspieszy proces obsługi przez serwis techniczny.