ArcGIS

Studenci i Pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego

Począwszy od kwietnia 2020 r. studenci i pracownicy UW korzystają z tej samej wersji oprogramowania ArcGIS dla edukacji, tj.: ArcGIS for Desktop, ArcGIS Pro for Desktop i Esri CityEngine.

Uzyskanie licencji i dostępu do wersji instalacyjnych oprogramowania ArcGIS wymaga przesłania wypełnionej karty rejestracyjnej – KARTA REJESTRACYJNA

Kartę proszę przesłać na adres administratora licencji:

mgr Jerzy Lechnio, e-mail: jrlechni@uw.edu.pl

W odpowiedzi na wniosek o licencję każdy użytkownik otrzyma mail z portalu My ESRI zawierający link do oprogramowania oraz indywidualny plik wsadowy licencji.

Szczegóły dotyczące instalacji i autoryzacji oprogramowania zawiera załączona INSTRUKCJA.

Pliki wsadowe licencji pozwalają autoryzować starsze wersje ArcGIS Desktop, w tym wersję „studencką”: ArcGIS for Desktop ADV 365 day Students.

Rekomenduje się pobranie poprawek do oprogramowaniahttps://support.esri.com/en/Downloads

W ramach licencji każdy student i pracownik może uzyskać dostęp do:

– kursów na stronie https://www.esri.com/training/

– portalu ArcGIS Online instytucji https://uw-warsaw.maps.arcgis.com/home/index.html

 

University of Warsaw students and employees

As of April 2020, students and employees of the UW use the same version of the ArcGIS software for education, that is: ArcGIS Desktop, ArcGIS Pro for Desktop and Esri CityEngine.

Obtaining a license and access to the installation versions of ArcGIS software requires sending a completed registration card – REISTRATION CARD

Please send the card to the license administrator’s address:

mgr Jerzy Lechnio, e-mail: jrlechni@uw.edu.pl

In response to the license application, each user will receive an email from the My ESRI portal containing a link to the software and an individual license batch file.

Details on software installation and authorization are included in the attached INSTRUCTIONS

License batch files authorize older versions of ArcGIS Desktop, including the version of ArcGIS for Desktop ADV 365 day Students.

It is recommended to download software patches: – https://support.esri.com/en/Downloads

Under the license, each student and employee can obtain access to:

Posted in GIS, Oprogramowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *