Kontakt

Zakup licencji:

Mariusz Porczek – mt.porczek@uw.edu.pl

Wydawanie licencji:

Jerzy Lechnio – jrlechni@uw.edu.pl (ArcGIS, SPSS, STATISTICA)

Mariusz Porczek – mt.porczek@uw.edu.pl (MapInfo)

Koordynator USOS:

Jan Skrzypczuk – j.skrzypczuk@uw.edu.pl

Pomoc techniczna USOS na Uniwersytecie:

usos-dak@adm.uw.edu.pl

Koordynator SAP:

Magdalena Dobrowolska – magdad@uw.edu.pl

Pomoc techniczna SAP na Uniwersytecie:

Paweł Stanicki – p.stanicki@adm.uw.edu.pl

Pomoc techniczna ws. pozostałych programów:

Marta Jankowska – mjankowska@uw.edu.pl

Mariusz Porczek – mt.porczek@uw.edu.pl

Helpdesk poczty internetowej:

helpdesk@uw.edu.pl

Dział IT UW (system zgłoszeń awarii):

jira-it@adm.uw.edu.pl