Szanowni Państwo,


Mamy przyjemność zaprezentować aktualizację programu AquiferTest firmy Waterloo Hydrogeologic. AquiferTest 10.0 wprowadza udoskonalenia techniczne, które pozwalają poprawić wydajność i jakość pracy z programem.

Użytkownicy licencji posiadających aktywne kontrakty serwisowe mają prawo do bezpłatnego dostępu do nowej wersji programu. Użytkowników starszych wersji lub z nieaktywnymi kontraktami serwisowymi prosimy o kontakt w celu uzyskania warunków aktualizacji.

AquiferTest jest pakietem przeznaczonym do kompleksowej analizy, interpretacji i wizualizacji testów próbnego pompowania. Zawiera zestaw rozwiązań analitycznych umożliwiający dostosowanie analizy do większości typów warstw wodonośnych i warunków badania.
Do możliwości programu zaliczyć można między innymi:
 • Graficzną analizę testów próbnego pompowania i danych z testu typu slug
 • Obliczanie parametrów hydraulicznych warstwy wodonośnej
 • Prognozowanie depresji poziomu piezometrycznego w warstwie wodonośnej w wyniku pompowania studni
 • Sporządzanie wykresów diagnostycznych i wtórnych analiz, umożliwiających określenie parametrów warstwy wodonośnej z danych testowych
 • Automatyczne generowanie profesjonalnych raportów z analiz

Nowości w AquiferTest 10.0

 • Pobieranie map podkładowych*

  Dla projektów korzystających ze współrzędnych UTM wprowadzona została możliwość pobrania map podkładowych dostępnych online. Poprzez wskazanie serwisu i konfigurację połączenia, można pobierać rastrowe kafelki mapowe z darmowych serwerów takich jak Open Street Map, lub serwerów komercyjnych firm ESRI, Bing, lub Google (korzystanie z serwerów komercyjnych wymaga posiadania odpowiednich kluczy API).
 • * Dostępne w wersji AquiferTest PRO

 • Testy próbnego pompowania ze zmienną wydajnością

  Możliwe jest teraz określenie oddzielnych wartości parametrów ekstrapolacji (odstępu czasowego i liczby pomierzonych wartości) dla testów pompowania ze zmienną wydajnością.

 • Wyszukiwanie danych na podstawie zdjęć

  Nowa funkcja wyszukiwania wpisów w tabeli z danymi o otworach. Funkcja umożliwia "przeciągnięcie" do tabeli zdjęcia wykonanego w terenie i wyszukanie w tabeli określonego otworu na podstawie lokalizacji pobranej z danych lokalizacyjnych zdjęcia wykonanego telefonem z włączoną geolokalizacją.


W celu zapoznania się z programem w nowej wersji, jak również w celu pobrania wersji testowej, zapraszamy na stronę internetową produktu www.gambit.net.pl/sws.


Serdecznie zapraszam do współpracy,

Fryderyk Górski
fryderyk.gorski@gambit.net.pl

Biuletyn informacyjny 0008.BI.20.FG

Gambit Centrum Oprogramowania i Szkoleń Sp. z o.o.
al. Pokoju 29B/22-24, 31-564 Kraków

Gambit - Centrum Szkoleń
ul. Kordylewskiego 1, 31-542 Kraków
e-mail: info@gambit.net.pl
tel./fax: +48 (12) 410 5987, 410 5989, 410 5991, 414 3767

copyright 2020 gambit. all rights reserved
Wypisanie się z newslettera