PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe


Geografia jest dyscypliną pogranicza integrującą przyrodnicze, społeczne i humanistyczne treści wiedzy o Ziemi. Za swoją misję Wydział Geografii i Studiów Regionalnych przyjął harmonijne łączenie badań naukowych i dydaktyki oraz kształtowanie elit intelektualnych odpowiedzialnych za stan ekosystemów i zasobów Ziemi, zdolnych do dostrzeżenia symbiozy wartości uniwersalnych i lokalnych. Nasi studenci zdobywają wiedzę o funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego i zasadach kształtowania przestrzeni. Kontakt z ludźmi, których pasją jest przekazywanie wiedzy oraz przyjazna atmosfera sprzyjają skutecznej edukacji oraz kształtowaniu umiejętności współpracy i komunikacji społecznej. Szeroki profil wykształcenia ułatwia wkroczenie na ulegający dynamicznym zmianom rynek pracy.

Serdecznie zapraszam do współpracy z nami!
Dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UWAktualności

Data dodania Nazwa Kategoria
03/08/2017
2 sierpnia - 17 września 2017
Aktualności rekrutacji
01/08/2017
Aktualności rekrutacji
27/07/2017
Aktualności
27/07/2017
włączona na listę Emerging Sources Citation Index
Aktualności
30/06/2017
1 lipca - 27 sierpnia 2017
Aktualności
28/06/2017
12-14 kwietnia 2018
Wydarzenia
19/06/2017
3 lipca - 30 września 2017
Aktualności biblioteki
12/06/2017
WGSR UW w rankingu kierunków studiów tygodnika "Perspektywy"
Wydarzenia
07/06/2017
Zapraszamy do zgłaszania artykułów do jubileuszowego 22. tomu czasopisma
Aktualności
17/05/2017
w semestrze letnim 2016/2017
Aktualności studenckie
16/05/2017
Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło kolejne edycje konkursów Opus, Preludium i Sonata.
Aktualności
09/03/2017
16 kierunków studiów - w tym geografia, prowadzonych na UW zostało sklasyfikowanych w tegorocznej edycji QS World University Ranking by Subject.
Wydarzenia

WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI