PL EN
 • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
 • Studia geograficzne
 • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • geografia i gospodarka przestrzenna
 • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe

Władze i kontakt

Kierownik Studiów Doktoranckich


dr hab. Urszula Somorowska, prof UW 


Dyżur kierownika

poniedziałek 10:00 - 11:00, pok. 22


Rada Studiów Doktoranckich

01.10.2016 – 30.09.2020

 • prof. dr hab. Andrzej Lisowski

  prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

  prof. dr hab. Jerzy Makowski

  prof. dr hab. Maciej Jędrusik

  dr hab. Bogdan Zagajewski

  dr hab. Maciej Dąbski

  Przedstawiciel Doktorantów

 

Sekretariat

inż. Renata Grysińska
poniedziałek i wtorek godz. 9:00-14:00, pokój 22 - parter,
tel. 55 20 636