Podstawowe informacje

Studia podyplomowe Geografia dla Nauczycieli. Uprawnienia: Studia mają charakter kwalifikacyjny i dają podstawy do nauczania geografii. Profil kandydata: Studia są przeznaczone dla absolwentów niegeograficznych kierunków studiów magisterskich, posiadających kwalifikacje pedagogiczne do nauczania w szkole. Czas trwania: 3 semestry. Liczba godzin: 370, w tym 60 godzin stanowią praktyki w szkole. Tryb studiowania: studia niestacjonarne, zajęcia odbywają się w wyznaczone soboty (1-2 razy…

Rekrutacja 2019/2020

Termin rozpoczęcia rekrutacji:   10 czerwca 2019 r. Termin zakończenia rekrutacji:  rekrutacja została zamknięta w dniu 19 października 2019 r. Wymagania stawiane Kandydatom na Studia: Dyplom ukończenia studiów magisterskich,  Posiadanie kwalifikacji pedagogicznych do nauczania w szkole. Kwalifikacja:  kolejność zgłoszeń. Etapy rekrutacji:  Elektroniczna rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UW (IRK UW), przeprowadzona przez Kandydata.  Złożenie dokumentów…

Kontakt

Studia PodyplomoweGeografia dla Nauczycieli Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 30 00-927 Warszawa Kierownik Studiów Podyplomowych  dr Paulina Pokojska Pokój 305 podyplomowe.wgsr@uw.edu.pl Sekretariat studiów podyplomowych – przyjmowanie dokumentów (pn. – pt.  w godz. od  10.00 do 15.00).   mgr Agata Korzeniecka Pokój 113 (I piętro). Uwaga – w dniu 9.10.2019 (środa) dokumenty są…