Studia podyplomowe Geografia dla Nauczycieli

Studia są organizowane przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Studia są przeznaczone dla absolwentów niegeograficznych kierunków studiów magisterskich, posiadających kwalifikacje pedagogiczne do nauczania w szkole.

Uprawnienia: Studia mają charakter kwalifikacyjny i dają podstawy do nauczania geografii.

Czas trwania: 3 semestry.

Przedmioty:  Przedmioty uwzględnione w programie pozwalają zdobyć podstawy wiedzy geograficznej oraz poznać metody jej nauczania w szkole. Zajęcia prowadzą pracownicy Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW.  Program studiów jest przystosowany do nowej podstawy programowej w szkole.

Forma zajęć: Zajęcia odbywają się w formie wykładów, zajęć projektowych, ćwiczeń – w tym komputerowych oraz zajęć terenowych. Integralną częścią studiów są praktyki pedagogiczne, realizowane w szkole.  Zajęcia terenowe są prowadzone w ramach wybranych przedmiotów  w Warszawie oraz obejmują wyjazd do Mazowieckiego Ośrodka Geograficznego WGSR UW (Murzynowo k. Płocka). 

Szczegółowe warunki zaliczenia określa wykładowca.  Zajęcia prowadzą wykładowcy Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW. 

Liczba godzin: Począwszy od roku akademickiego 2019/2020 program będzie obejmował  370 godzin dydaktycznych. W ramach studiów 60 godzin dydaktycznych stanowi praktyka pedagogiczna w szkołach.  Cały program studiów odpowiada 120 jednostkom ECTS

Organizacja zajęć: Zajęcia odbywają się w wybrane soboty (1 lub 2 razy w miesiącu) w ramach zjazdów, które trwają od godz. 9.00 do 17.30.

Rozpoczęcie zajęć: październik 2019.

Regulamin Studiów Podyplomowych na UW:  link do regulaminu