Studia podyplomowe Geografia dla Nauczycieli.

Uprawnienia: Studia mają charakter kwalifikacyjny i dają podstawy do nauczania geografii.

Profil kandydata: Studia są przeznaczone dla absolwentów niegeograficznych kierunków studiów magisterskichposiadających kwalifikacje pedagogiczne do nauczania w szkole.

Czas trwania: 3 semestry.

Liczba godzin: 370, w tym 60 godzin stanowią praktyki w szkole.

Tryb studiowania: studia niestacjonarne, zajęcia odbywają się w wyznaczone soboty (1-2 razy w miesiącu).

Rozpoczęcie zajęć: październik 2019.