Termin rozpoczęcia rekrutacji:   10 czerwca 2019 r.

Termin zakończenia rekrutacji:  rekrutacja została zamknięta w dniu 19 października 2019 r.

Wymagania stawiane Kandydatom na Studia:

 1. Dyplom ukończenia studiów magisterskich,
 2.  Posiadanie kwalifikacji pedagogicznych do nauczania w szkole.

Kwalifikacjakolejność zgłoszeń.

Etapy rekrutacji:

 1.  Elektroniczna rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UW (IRK UW), przeprowadzona przez Kandydata.
 2.  Złożenie dokumentów w sekretariacie studiów.
 3.  Powiadomienie kandydatów o wyniku rekrutacji: początek października 2019 r.

Dokumenty, które składają Kandydaci na studia:

 1. Podanie o przyjęcie na studia (dokument należy wydrukować z  systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów UW po wprowadzeniu danych w ramach zgłoszenia na studia w systemie),
 2. Krótki życiorys zawodowy,
 3. Dwa zdjęcia,
 4. Kserokopie dyplomu lub odpisu dyplomu magisterskiego, potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Miejsce składania dokumentów: Sekretariat Studiów Podyplomowych, WGSR UW

Dokumenty można składać od pn. do pt.  w godz. 10.00-15.00.

Dokumenty można także przesyłać drogą pocztową na adres:

Sekretariat Studiów Podyplomowych

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa

Wpłynięcie dokumentów zostanie potwierdzone drogą mailową na adres poczty elektronicznej podanej przez kandydata.

Opłata za studia: 

 • Opłata jednorazowa: 3 800 zł 
 • Opłata w ratach:  4 000 zł (I rata – 1 400 zł; II rata – 1 300 zł; III rata – 1 300 zł).