PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe

Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie)

Informacje dla kandydatów


Kierunek Geografia


Kierunek Gospodarka przestrzenna