PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe

Studia niestacjonarne (zaoczne)

 

Studia I stopnia (licencjackie)

W roku akademickim 2016/17 Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW oferuje studia zaoczne na kierunkach:


—————————————————————————–

Studia II stopnia (magisterskie)

 

Z zasadami rekrutacji można się zapoznać "klikająć" na odpowiedni kierunek studiów.