Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

Zakład Geografii Rozwoju i Planowania Przestrzennego

Seminarium naukowe “Urban Sprawl: Beyond traditional premises from Land Use & Transport Planning”

dr Jorge Díaz, środa 22.03, 10:15

mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejne nasze seminarium Instytutu, które odbędzie się w najbliższą środę, 22 marca o godzinie 10.15 w sali 107.
Wykład poprowadzi dr Jorge Angel Díaz Tejada z Meksyku, który przebywa na naszym Wydziale w ramach programu FELLOW MUNDUS i pracuje pod opieką dr. inż. arch. Tomasza Zaborowskiego (ZGRiPP)

 

Tytuł wykładu: “Urban Sprawl: Beyond traditional premises from Land Use & Transport Planning

 

Abstract:
The increase in travel time and constraints regarding accessibility has been traditionally related to Urban Sprawl, mainly understood as a pattern of land development that causes a considerable increase in territorial extension[1]. Population size and density are, of course, two key inputs to provide a better assessment and see if there is a positive correlation between territorial extension, population size, and density and an increase in travel time and constraints within accessibility.

While “travel time” is a quantitative variable, “accessibility” includes also a qualitative nature that denotes, not only the ease which any land use can be reached from a location using a particular mode of transportation but also some “side-benefits” as the ease for social interaction amongst the city inhabitants.

From the cities case studies to analyze, our purpose is also to find if there is a “gap” between the performance of mobility (considering travel time and accessibility) and the hypothetical benefits of a more dense, and compact urban fabric.

The paradox within provision of public services in general and transportation facilities in particular in a city, is that the better they are, the more people they attract, leading to a “vicious circle” [2] which may be affected at some stage by the pattern of land development at the outskirts of a city and the poor quality of public transportation leading to a “gap” when the consequences upon mobility are quite exacerbated.

We aim to find new insights regarding the following questions:

Is this “gap” related to population size, density patterns and urban sprawl?
How can transport planning overcome the challenges that come from this “gap”?
Is there an optimal population size, density pattern, and travel modal split for achieving a “good living standard” (travel time and accessibility)?

 

[1] The term urban sprawl is highly politicized, and almost always has negative connotations.

[2] The terms virtuous circle and vicious circle (also referred to as virtuous cycle and vicious cycle) refer to complex chains of events which reinforce themselves through a feedback loop.[1] A virtuous circle has favorable results, while a vicious circle has detrimental results. Both circles are complexes of events with no tendency towards equilibrium (at least in the short run). Both systems of events have feedback loops in which each iteration of the cycle reinforces the previous one (positive feedback). These cycles will continue in the direction of their momentum until an external factor intervenes and breaks the cycle.

ZESPÓŁ

Kierownik jednostki: prof. dr hab. Mirosława Czerny

Imię i nazwisko WWW Email Telefon Konsultacje
mgr Biczyńska Ewelina
[www] [email] 225523253
prof. dr hab. Czerny Mirosława
[www] [email] 225523253 poniedziałek 13:15-15:00
środa 14:00-15:00
mgr Doroszewicz Wojciech
[www] [email] 225523253
dr inż. Dudzińska-Jarmolińska Agnieszka
[www] [email] 225523244 wtorek 13:30-14:30
środa 10:00-12:30
dr Kotlewski Dariusz
[www] [email] 225523244 środa 10:00-12:00
dr hab. inż. arch. Kwiatkowski Jacek
[www] [email] 225523237 środa 10:00-13:00
piątek 13:15-14:15
dr hab. Lisocka-Jaegermann Bogumiła
[www] [email] 225523253 wtorek 18:00-19:00
środa 10:00-13:00
dr Łuczak Robert
[www] [email] 225523253 środa 13:15-14:45
dr Mostowska Magdalena
[www] [email] 225523253 poniedziałek 13:30-14:30
środa 10:00-13:00
dr inż. arch. Pękalska Monika
[www] [email] 225523244 wtorek 11:30-12:30
środa 10:00-13:00
mgr Piotrowska-Kretkiewicz Zofia
[www] [email]
mgr Stefaniak Krzysztof
[www] [email]
dr inż. arch. Zaborowski Tomasz
[www] [email] 225523244 środa 10:00-13:00
mgr Ząbecki Krzysztof
[www] [email]

DZIAŁALNOŚĆ

Tematyka badań naukowych prowadzonych przez członków naszego zespołu:

W zakresie geografii rozwoju:

- Strategie wspierające zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w regionach o wysokim poziomie ubóstwa.

- Zabezpieczenie egzystencji (livelihood) - nadzieja i uwarunkowania nowego paradygmatu dla badań nad rozwojem.

- Stare i nowe w przestrzeni miast w Ameryce Łacińskiej - aktorzy i kontestatorzy zmian.

- Zmiany społeczno-gospodarcze w regionach tubylczych Meksyku i ich percepcja przez mieszkańców.

W zakresie planowania przestrzennego:

- Suburbanizacja w obszarach metropolitalnych (TZ).

- Współczesne koncepcje kształtowania terenów zieleni i rekreacji w mieście (ABM).

- Zarządzanie środowiskiem, a w tym komunikacja społeczna, oceny oddziaływania na środowisko, problem antropopresji (MRW).

- Tematyka miast podzielonych, planowanie przestrzenne na poziomie lokalnym, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, rewitalizacja zespołów śródmiejskich i obszarów poprzemysłowych, założenia przestrzenne campusów uniwersyteckich i parków technologicznych (JK)

W zakresie innych zainteresowań:

- Strategie przetrwania bezdomnych migrantów i pomoc instytucjonalna w rozszerzonej Unii Europejskiej (MM).

- Uwarunkowania turystyki i rekreacji zwłaszcza osób niepełnosprawnych (MRW).

- Urbanistyka i architektura awangardy lat 20–tych i 30–tych XX wieku, teoria przestrzeni w suprematyzmie i konstruktywizmie (JK).

INFORMACJE DLA STUDENTÓW

Pracownicy zakładu prowadzą szeroki wachlarz zajęć dydaktycznych na kierunkach Gospodarka Przestrzenna i Geografia.

Duży blok zajęć stanowią przedmioty z zakresu projektowania urbanistycznego i planowania przestrzennego.

Prof. dr hab. Mirosława Czerny jest kierownikiem specjalności Urbanistyka i Regionalistyka na studiach uzupełniających magisterskich kierunku Gospodarka Przestrzenna.

 

 

POMOCE NAUKOWE - Sposób dostępu do materiałów pomocniczych będzie podawany na zajęciach.

 

OGŁOSZENIA

Data dodania Nazwa Kategoria
20/04/2017
KONFERENCJA NAUKOWA 25-26 września 2017
Aktualności ZGRPP


 

KONFERENCJE


SEMINARIA NAUKOWE

SEMINARIA odbywają się w środy w godz. 10:15 - 12:00 w sali 107

 

Data dodania Nazwa Kategoria