Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

Ankiety oceniające prowadzone na WGSR zajęcia dydaktyczne

Aktywne od 7 lutego do 1 marca 2017.

W imieniu Pani Prodziekan dr Marii Korotaj-Kokoszczyńskiej zachęcamy wszystkich studentów naszego Wydziału do wypełniania ankiet oceniających prowadzone na WGSR UW zajęcia dydaktyczne.

Ankiety można wypełniać od 7 lutego do 1 marca 2017 w USOSweb (po zalogowaniu się na swoje konto w USOSie, należy wybrać z menu górnego zakładkę "DLA STUDENTÓW", a następnie opcję "Ankiety").
Prosimy pamiętać, że w ankietach oceniani są prowadzący zajęcia, i jeśli jakieś zajęcia prowadziły dwie,  lub więcej osób, to ankiety należy wypełnić oddzielnie dla każdego prowadzącego.

Ankietowane będą zajęcia na wszystkich rodzajach i poziomach studiów (łącznie z OGUNami).

Zwracamy Państwa uwagę, że jest to jedyna okazja, by osobiście wyrazić swoją opinię o prowadzonych na Wydziale zajęciach oraz przedstawić propozycje ich ulepszenia.

Ankiety są w pełni anonimowe, a ich wyniki posłużą podniesieniu poziomu prowadzonych na naszym Wydziale zajęć dydaktycznych.