PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe

Godziny otwarcia budynku WGSR UW w przerwie międzysemestralnej

W dniach od 13 do 17 lutego 2017 r. budynek WGSR będzie otwarty w godz. 7.30-17.30

.