PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe

Rekrutacja na studia podyplomowe "Audyt krajobrazowy - ochrona, kształtowanie, planowanie krajobrazu" oraz "Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej"

Do 18.02.2017

Obecnie trwa rekrutacja na dwa rodzaje studiów podyplomowych "Audyt krajobrazowy - ochrona, kształtowanie, planowanie krajobrazu" oraz "Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej"

Rejestracja odbywa się przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i będzie trwała do 18.02.2017. Zajęcia rozpoczną się 4 marca 2017.