PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe

Zmiana miejsca i terminu dyżurów Pełnomocnika Dziekana WGSR UW ds. USOS

od 25.01.2017

Od 25 stycznia 2017 zmienią się miejsce i terminy dyżurów Pełnomocnika Dziekana WGSR UW ds. USOS (mgra Jana Skrzypczuka).

Dyżury będą odbywały się w pok. 22 (na parterze), w środy i piątki w godz. 9:30-14:00.