Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

Wszystkie aktualności

Współpraca z Urzędem Statystycznym w Warszawie


Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW podpisał porozumienie o współpracy z Urzędem Statystycznym w Warszawie. Strony wyraziły gotowość do realizacji wspólnych przedsięwzięć w zakresie działalności: dydaktycznej, badawczo-rozwojowej, doradczej i popularyzatorskiej. Dokument ten gwarantuje również wymianę informacji pomiędzy obiema instytucjami. 
 
Koordynatorem współpracy ze strony WGSR UW jest dr Sylwia Dudek-Mańkowska - Prodziekan ds. naukowych i finansowych.