PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe

I miejsce w Rankingu Perspektyw

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW najlepszy w rankingu szkół wyższych "Perspektyw" w grupie kierunków studiów nauk o Ziemi.

W szesnastej edycji Rankingu Szkół Wyższych ,,Perspektywy 2015’’ przygotowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy Uniwersytet Warszawski wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim zajęły ex aequo I miejsce. Na III miejscu uplasował się Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W przeprowadzonym już po raz trzeci rankingu kierunków studiów w grupie nauk o Ziemi nasz Wydział wspólnie z Wydziałem Geologii UW okazał się najlepszy w Polsce.