PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Ślązek Mateusz

Tytuł/Stopieńmgr
ImięMateusz
NazwiskoŚlązek
Jednostka
Telefon225020635
Pokój305
Emailmslazek@gmail.com
Konsultacje
Pełnione funkcje

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły w czasopismach

Mateusz Ślązek, (2014). Czasowa zmienność i przestrzenne zróżnicowanie procesu ewapotranspiracji w zlewni nizinnej w kontekście kondycji szaty roślinnej. MONOGRAFIE KOMITETU GOSPODARKI WODNEJ PAN. Tom: II, Zeszyt: XX, s. 91-101.

Mateusz Ślązek, (2014). Analysis of evapotranspiration in the catchment of the Nurzec River, Poland using MODIS data. Miscellanea Geographica. Tom: 18, Zeszyt: 1, s. 44-51.