PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Afelt Aneta

Tytuł/Stopieńdr
ImięAneta
NazwiskoAfelt
Jednostka Zakład Hydrologii
Telefon225520635
Pokój305
Emailakafelt@uw.edu.pl
Konsultacje
Pełnione funkcje

Książki

Rozdziały w książkach

Aneta Afelt, (2014). Ca and Mg in loess pore moisture. [w:] Calcium and Magnesium in Groundwater. Occurrence and Significance for Human Helth. International Association of Hydrogeologists Selected Papers. s. 3-14. London: CRC Press/Balkema.

Aneta Afelt, Maciej Lenartowicz, (2013). Komentarz do Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50000, arkusz Warszawa-Wschód. [w:] Mapa Hydrograficzna Polski w skali 1:50000, arkusz Warszawa-Wschód. s. 0-0. Warszawa: GUGiK.

Aneta Afelt, (2013). Mapa Hydrograficzna Polski w skali 1:50000, arkusz Warszawa-Zachód. [w:] Mapa Hydrograficzna Polski w skali 1:50000, arkusz Warszawa-Zachód. s. 0-0. Warszawa: GUGiK.

Aneta Afelt, (2013). Arkusz Wołomin. [w:] Mapa hydrograficzna Polski 1:50000. s. 1-23. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie.

Aneta Afelt, (2013). Mapa Hydrograficzna Polski w skali 1:50000, arkusz Wołomin. [w:] Mapa Hydrograficzna Polski w skali 1:50000, arkusz Wołomin. s. 0-0. Warszawa: GUGiK.

Aneta Afelt, (2012). Mapa Hydrograficzna Polski w skali 1:50000, arkusz Płock. [w:] Mapa Hydrograficzna Polski w skali 1:50000. s. 0-0. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Aneta Afelt, (2012). Mapa Hydrograficzna Polski w skali 1:50000, arkusz Słubice. [w:] Mapa Hydrograficzna Polski w skali 1:50000. s. 0-0. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Aneta Afelt, Małgorzata Gutry-Korycka, (2012). Mapa Hydrograficzna Polski w skali 1:50000, arkusz Gąbin. [w:] Mapa Hydrograficzna Polski w skali 1:50000. s. 0-0. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Małgorzata Gutry-Korycka, Dariusz Woronko, Maciej Lenartowicz, Jarosław Suchożebrski, Urszula Somorowska, Aneta Afelt, Barbara Nowicka, (2009). Uwarunkowania regionalne wezbrań i niżówek rzek polskich. [w:] Ogólnopolskie Seminarium. Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce. Warszawa, 24-26 listopada 2008. Tom streszczeń i rozszerzonych streszczeń. s. 56-57. Sosnowiec: Uniwersytet Śląski.

Aneta Afelt, Małgorzata Gutry-Korycka, (2006). Mapa hydrograficzna Polski, arkusz Łaskarzew wraz z komentarzem. [w:] Mapa hydrograficzna Polski 1:50000. s. 0-0. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie.

Aneta Afelt, (2006). Mapa hydrograficzna Polski arkusz Garwolin wraz z komentarzem. [w:] Mapa Hydrograficzna Polski 1:50000. s. 0-0. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie.

Aneta Afelt, (2005). Termika wód. [w:] Geografia fizyczna Polski. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Aneta Afelt, Katarzyna Łopata, (2004). Fizycznogeograficzne cechy zlewni. [w:] Rola retencji zlewni w kształtowaniu wezbrań opadowych. s. 0-0. Warszawa: WGSR UW.

Artykuły w czasopismach

Aneta Afelt, (2013). WP£YW TRANSFORMACJI LESSU NA CECHY FILTRACYJNE. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Tom: 456, s. 3-14.

Aneta Afelt, Tomasz Ekiert, Dariusz Woronko, (2012). Związek wód powierzchniowych i podziemnych w warunkach wezbrań powodziowych. Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin seria geograficzno-turystyczna. Tom: 9, Zeszyt: 9, s. 43-68.

Aneta Afelt, (2012). Transport rumowiska wleczonego ze zlewni źródliskowej (przykład źródlisk Łyny). Inżynieria Ekologiczna., s. 5-16.

Aneta Afelt, Monika Oksiuta, (2009). Osiąganie stanów ekstremalnych przez wody podziemne. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 43, s. 115-0.

Aneta Afelt, (2007). Wpływ rzeźby i zasilania na właściwości wód porowych w lessach. Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Tom: 62, s. 223-242.

Aneta Afelt, (2007). Wpływ rzeźby i zasilania na właściwości wód porowych w lessach. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA. SECTIO B: GEOGRAPHIA, GEOLOGIA, MINERALOGIA ET PETROGRAPHIA. Tom: 62, Zeszyt: 10, s. 223-242.

Aneta Afelt, (2007). Sufozja: proces filtracyjnego przekształcania skały. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 38, s. 159-174.

Aneta Afelt, (2005). An infuence of soil water sampler substance on chemical composition of porous moisture. AUC Geographica. Tom: 38, Zeszyt: 1, s. 5-10.

A Afelt, (2004). Zelazo i mangan w porowych wodach strefy nienasyconej lessu. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny. Tom: 55, s. 191-196.

Aneta Afelt, (2004). Żelazo i mangan w porowych wodach strefy nienasyconej lessu. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny. Tom: 55, Zeszyt: Sup. 2004, s. 191-196.

Aneta Afelt, (2003). Warunki występowania i ustruj hydrologiczny źródeł w dorzeczu górnej Radomki. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 31, s. 241-256.

(2014) EnviDMS - Model bazy danych przestrzennych dotyczących środowiska przyrodniczego wraz z systemem zarządzania w aspekcie kartograficznych opracowań tematycznych; Okres: 2014-2015; [uczestnik]; Nr 418/2013/Wn50/MN-x-03/D z dnia 03.07.2013 r. ,
(2014) Dynamic of the Hand, Foot and Mouth Disease (HFMD) 2011 epidemics in Hai Phong, Vietnam; Okres: 2014-2015; [uczestnik]; ,
Podstawy ochrony własności intelektualnej
Środowiskowe podstawy gospodarki przestrzennej