PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Pokojska Paulina

Tytuł/Stopieńdr
ImięPaulina
NazwiskoPokojska
Jednostka Pracownia Systemów Informacji Przestrzennej
Telefon225520651
Pokój109A
Emailppokojska@uw.edu.pl
Konsultacje (2016L) czwartek 13:30-14:30
(2016L) wtorek 14:00-15:00
Pełnione funkcje

Książki

Rozdziały w książkach

Paulina Pokojska, (2012). Zasoby danych przestrzennych udostępniane w formacie KML. [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. s. 0-0. Kielce: Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach.

Wojciech Pokojski, Paulina Pokojska, (2012). Ocena umiejętności studentów w zakresie wyszukiwania informacji przestrzennej w Internecie. [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. s. 0-0. Kielce: Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach.

Wojciech Pokojski, Paulina Pokojska, (2011). Budowa interaktywnej mapy cyfrowej za pomocą wybranych aplikacji i serwisów internetowych. [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. s. 0-0. Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej.

Paulina Pokojska, (2011). Zasoby danych przestrzennych udostępniane poprzez serwery WMS i WFS i możliwościi ich wykorzystania w procesie nauczania. [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne.. s. 0-0. Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej.

Paulina Pokojska, Wojciech Pokojski, (2010). Wirtualny globus nowym narzędziem pracy nauczyciela geografii. [w:] Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela. s. 0-0. Kraków: Ksiegarnia Akademicka.

Wojciech Pokojski, Paulina Pokojska, (2009). Wirtualny globus nowym narzędziem pracy nauczyciela geografii. [w:] Technologie Informacyjne w Warsztacie Nauczyciela. s. 0-0. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Paulina Pokojska, Wojciech Pokojski, (2009). Virtual globes and electronic map services - evaluation of their applications by students of geography and non-geography faculties. [w:] Global changes: their regional and global aspects. s. 0-0. Warszawa: Faculty of Geography and Regional Studies.

Paulina Pokojska, (2006). Ocena zmian struktury użytkowania ziemi i sieci rzecznej w dorzeczu Regi z zastosowaniem technik GIS. [w:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa poświęcona pamięci Profesora Bogumiła Krygowskiego - Przemiany środowiska geograficznego Polski Północno-Zachodniej. s. 0-0. Poznań.

Paulina Pokojska, (2006). Zmienność pól opadów atmosferycznych w dorzeczu Regi i jej związek z wybranymi cechami środowiska. [w:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa poświęcona pamięci Profesora Bogumiła Krygowskiego - Przemiany środowiska geograficznego Polski Północno-Zachodniej. s. 0-0. Poznań.

Artykuły w czasopismach

Wojciech Pokojski, Paulina Pokojska, (2015). Web mapping Google applications in environmental education. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa., Zeszyt: 1(54), s. 51-56.

Paulina Pokojska, (2015). Klasyfikacja zagrożenia pożarowego lasów w Polsce z zastosowaniem technik GIS. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 57, s. 111-126.

Wojciech Pokojski, Paulina Pokojska, (2015). Edukacja środowiskowa z wykorzystaniem aplikacji mapowych Google. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa., Zeszyt: 1(54), s. 0-0.

Paulina Pokojska, Wojciech Pokojski, (2013). Geoportal jako źródło informacji o środowisku. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa., Zeszyt: 1(45), s. 0-0.

Paulina Pokojska, Wojciech Pokojski, (2012). Wirtualne podróże w serwisach internetowych i aplikacjach webGIS. Turystyka i Rekreacja. Tom: 2012, Zeszyt: 9, s. 1-0.

Wojciech Pokojski, Paulina Pokojska, (2012). Street View w serwisach Google – możliwości wykorzystania w nauczaniu geografii. GEOGRAFIA W SZKOLE., Zeszyt: 2, s. 0-0.

Wojciech Pokojski, Patryk Korzeniecki, Paulina Pokojska, (2012). Możliwości uzyskania informacji przestrzennej o regionie łomżyńskim w Internecie. Studia Łomżyńskie. Tom: 23, s. 107-117.

Wojciech Pokojski, Paulina Pokojska, (2008). Wirtualny Globus Google Earth. Charakterystyka i możliwości zastosowania w procesie nauczania. GEOGRAFIA W SZKOLE., Zeszyt: 1, s. 58-64.

P. Pokojska, W. Pokojski, (2006). GEOGRAPHIC DIMENSION OF INTERNET DOMAINS. Miscellanea Geographica. Tom: 12, s. 337-341.

Wojciech Pokojski, Paulina Pokojska, (2006). Geographical dimension of Internet domains. Miscellanea Geographica. Tom: 12, s. 337-341.

Paulina Pokojska, (2004). Aplication and verification of a water balance model with distributed Parameters On the example of Rega river basin. Miscellanea Geographica. Tom: 11, s. 133-144.

Soczynska U., Gutry-Korycka M., Pokojska P., Mikos D., (2003). Water balance as base for proper water management in the Lasica catchment [Kampinoski National Park]. Ecohydrology & Hydrobiology. Tom: 03, s. 291-309.

Urszula Soczyńska, Małgorzata Gutry-Korycka, Paulina Pokojska, Dorota Kasińska, (2003). Water balance as base for proper water managment in the Łasica catchment (Kampinoski National Park). Ecohydrology & Hydrobiology. Tom: 3, Zeszyt: 3, s. 291-309.

Paulina Pokojska, (2003). Zastosowania systemów informacji geograficznej w modelowaniu hydrologicznym. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 31, s. 105-122.

P. Pokojska, (2001). Modelowanie struktury przestrzennej elementów bilansu wodnego (na przykładzie dorzecza Regi). Przegląd Geofizyczny. Tom: Z. 1-2, s. 15-35.

Paulina Pokojska, (2001). Modelowanie struktury przestrzennej elementów bilansu wodnego (na przykładzie dorzecza Regi). Przegląd Geofizyczny. Tom: 46, Zeszyt: 1,2, s. 15-35.

Paulina Pokojska, Wojciech Pokojski, (2000). Internet jako źródło informacji o Parkach Narodowych w Polsce. GEOGRAFIA W SZKOLE., Zeszyt: 1(266), s. 54-58.

Paulina Pokojska, (2000). Model hydrologiczny o parametrach przestrzennie rozłożonych zintegrowany z systemem informacji geograficznej. Przegląd Geofizyczny. Tom: XLV, Zeszyt: 3-4, s. 299-308.

(2013) Zróżnicowanie przestrzenne wrażliwości społeczeństwa informacyjnego na wybrane zagrożenia naturalne w Polsce; Okres: 2012-2015; [uczestnik]; UMO-2011/03/B/HS4/04933,194000/GR-4224,
(2012) Zróżnicowanie przestrzenne wrażliwości społeczeństwa informacyjnego na wybrane zagrożenia naturalne w Polsce; Okres: 2012-2015; [uczestnik]; ,
(2012) Intergraph Education Grant; Okres: 2012-2014; [uczestnik]; ,
(2011) Intergraph Education Grant (Security, Government & Infrastructure- SG&I); Okres: 2009-2011; [współpracujący]; -,-
Basis of GIS (ERASMUS)
Podstawy geoinformatyki I
Zastosowania technologii geoinformacyjnych (GIS&Web GIS)
Otwarte oprogramowanie GIS
Systemy Informacji Geograficznej
Konsultacje z dnia 16 maja 2017 zostają przesunięte na dzień 17 maj,a godz. 10.00-11.00.