PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe

Zmarł Profesor Zdzisław Mikulski

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 29 czerwca 2016 roku odszedł nasz Drogi Przyjaciel, Współpracownik i Kolega Profesor zw. dr hab. inż. Zdzisław Mikulski ─ hydrolog, historyk nauki i techniki, wybitny specjalista w zakresie gospodarki wodnej. Związany z Uniwersytetem Warszawskim od 1952 r. Tu zdobywał kolejne stopnie naukowe. Twórca i pierwszy kierownik Zakładu Hydrologii (1971-1991) na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. Opublikował ponad 250 prac z zakresu hydrologii ogólnej, gospodarki wodnej oraz historii nauki i techniki (m.in. Zarys hydrografii Polski, Hydrologia ogólna, Hydrometria). Profesor zw. dr. hab. inż. Zdzisław Mikulski pełnił funkcję prorektora Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1975-1977, a w latach 1977-1981 był dziekanem pierwszego w Polsce Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych. Reprezentował Polskę w wielu naukowych organizacjach międzynarodowych (m.in. Międzynarodowy Program Hydrologiczny UNESCO, Międzynarodowa Asocjacja Nauk Hydrologicznych) oraz krajowych. Był członkiem czterech komitetów PAN oraz należał do pięciu towarzystw naukowych, w tym do bliskiego Jego sercu Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Dla geografii polskiej niezmiernie ważny był Jego udział w działalności wydawniczej, jako członka redakcji czasopism, członka komitetów redakcyjnych i rad programowych. Pełnił wiele lat funkcję redaktora naczelnego Przeglądu GeofizycznegoTrudno przecenić zasługi Profesora w działalności organizacyjnej na rzecz nauki polskiej. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci Jego olbrzymi wkład w powstanie Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych, integrację środowiska geografów polskich poprzez podkreślanie przyrodniczo-społecznego charakteru naszej dyscypliny, rozwijanie współpracy z reprezentantami innych dyscyplin naukowych oraz geografami z ośrodków zagranicznych, co przyczyniało się do kształtowania pozytywnego wizerunku geografii polskiej w kraju i za granicą. Wychowawcę wielu pokoleń geografów będziemy pamiętać jako osobę ludziom życzliwą, doceniającą trud badaczy i dydaktyków, a przy tym dostrzegającą to, co w danej dyscyplinie badawczej jest szczególnie ważne i aktualne. Profesor dr hab. inż. Zdzisław Mikulski był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi, Warszawskim Krzyżem Powstańczym. 

Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składa cała społeczność akademicka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

Uroczystość żałobna odbędzie się 6 lipca (środa) 2016 roku o godzinie 14.00 w Domu Przedpogrzebowym na Powązkach Wojskowych w Warszawie, po której nastąpi wyprowadzenie urny na Cmentarz Powązkowski (Stare Powązki) do grobu rodzinnego.


 

 

Promowane aktualności

Data dodania Nazwa Kategoria
25/04/2017
2 maja 2017 - dzień dziekański
Aktualności
24/04/2017
4 maja 2017 - godz. 9:00-16:00
Aktualności biblioteki
23/04/2017
18 maja 2017
„Modelowanie hydrologiczne w GIS – zalety, wady i zastosowania” - dr Maciej Lenartowicz
Aktualności IGF
20/04/2017
Nabór artykułów do 4. numeru, 21. tomu z 2017 r.
Aktualności pracownicze
20/04/2017
Do 30 maja 2017 będzie otwarta edycja przedmiotów (sylabusów) w USOSweb
Aktualności pracownicze
18/04/2017
System Identyfikacji Wizualnej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW
Aktualności
10/04/2017
24-25 listopada 2017
Konferencje
09/04/2017
Aktualności
20/03/2017
13-15 września 2017
Konferencje
20/03/2017
12-13 października 2017
Konferencje
09/03/2017
16 kierunków studiów - w tym geografia, prowadzonych na UW zostało sklasyfikowanych w tegorocznej edycji QS World University Ranking by Subject.
Wydarzenia
08/12/2016
Praca licencjacka p. Anity Sabat zajęła II miejsce!
Aktualności

WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI