PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe


Geografia jest dyscypliną pogranicza integrującą przyrodnicze, społeczne i humanistyczne treści wiedzy o Ziemi. Za swoją misję Wydział Geografii i Studiów Regionalnych przyjął harmonijne łączenie badań naukowych i dydaktyki oraz kształtowanie elit intelektualnych odpowiedzialnych za stan ekosystemów i zasobów Ziemi, zdolnych do dostrzeżenia symbiozy wartości uniwersalnych i lokalnych. Nasi studenci zdobywają wiedzę o funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego i zasadach kształtowania przestrzeni. Kontakt z ludźmi, których pasją jest przekazywanie wiedzy oraz przyjazna atmosfera sprzyjają skutecznej edukacji oraz kształtowaniu umiejętności współpracy i komunikacji społecznej. Szeroki profil wykształcenia ułatwia wkroczenie na ulegający dynamicznym zmianom rynek pracy.

Serdecznie zapraszam do współpracy z nami!
Dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UWAktualności

Data dodania Nazwa Kategoria
07/02/2017
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza polskich wykładowców do ubiegania się o stypendium Fulbright Slavic Award (FSA) na rok akademicki 2017-2018. FSA daje możliwość wykładów na wybranych amerykańskich uczelniach.
Aktualności pracownicze
06/02/2017
Aktywne od 7 lutego do 1 marca 2017.
Aktualności USOS
22/01/2017
do 27.02.2017
Aktualności studenckie
20/01/2017
od 25.01.2017
Aktualności studenckie
08/12/2016
Praca licencjacka p. Anity Sabat zajęła II miejsce!
Aktualności

WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI