O konferencji

Katedra Geografii Miast i Planowania Przestrzennego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Muzeum Warszawy zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. UŻYTKOWANIE WSPÓŁCZESNEJ PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

Obrady były zaplanowane na 15–17 maja 2020 roku, jednak ze względu na aktualne zagrożenie epidemiologiczne zdecydowaliśmy się je przełożyć na wiosnę 2021 r. (czytaj więcej). O dokładnym terminie będziemy informować.

Jest to piąta z cyklu konferencji o współczesnym mieście, poprzednie edycje dotyczyły problematyki percepcji (2006), wartościowania (2009), kształtowania (2012) i organizowania (2017) przestrzeni miejskiej.

Do uczestnictwa w obradach zachęcamy reprezentantów szeroko pojmowanych studiów miejskich, zatem geografów, socjologów miasta, kulturoznawców, historyków i historyków sztuki, ekonomistów, psychologów środowiskowych i społecznych, urbanistów, planistów, architektów i architektów krajobrazu, prawników, politologów, konserwatorów zabytków, animatorów życia społecznego i kulturalnego, jak też działaczy stowarzyszeń, fundacji i towarzystw, organizacji pozarządowych, ruchów miejskich oraz kooperatyw, jak również urzędników publicznych, miejskich polityków i funkcjonariuszy służb miejskich.

Przewidujemy następujące kręgi tematyczne obrad:

  1. Dynamika przestrzeni miejskiej – m.in. rewitalizacja, wertykalizacja, miejskie nieużytki, sukcesja funkcji miejsc, kształtowanie formy miasta
  2. Człowiek w mieście – m.in. uspołecznianie przestrzeni, przestrzenie kreatywności, tożsamość, wykluczenie społeczne, wspólnota
  3. Technologie w mieście – m.in. smart cities, intelligent technologies, electronic cities, urban GPS-tracking technologies, transport miejski
  4. Miejska przyroda – m.in. renaturalizacja przestrzeni zurbanizowanej, ekologizacja gospodarowania przestrzenią miejską
  5. Własność i ochrona w przestrzeni miasta – m.in. przestrzeń publiczna, prywatyzacja, komercjalizacja, tematyzacja, prawo do miasta, ochrona i konserwacja

Zobacz też: Ważne daty i opłaty konferencyjne