Kontakt

Adres do korespondencji:
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa

e-mail: uwpm2020@uw.edu.pl
telefon: (22) 55-23-253