Organizowanie współczesnej przestrzeni miejskiej – OWPM 2017

Spisy treści publikacji pokonferencyjnych:

MISCELLANEA GEOGRAPHICA – Regional Studies on Development. Volume 22 (2018), Issue 4 (Dec 2018), red. A. Lisowski i M. Madurowicz (pobierz plik pdf)

PRACE I STUDIA GEOGRAFICZNE. Tom 63, zeszyt 4 (2018), red. W. Wilk i M. Madurowicz (pobierz plik pdf)

Zdjęcia z konferencji Organizowanie współczesnej przestrzeni miejskiej – OWPM 2017