Publikacja pokonferencyjna

Organizatorzy konferencji UWPM 2020 nie planują zwartej publikacji pokonferencyjnej ani numeru tematycznego czasopisma.

Dla uczestników naszej konferencji otwarte są łamy dwóch czasopism:

Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development (publikacje w języku angielskim – vide https://content.sciendo.com/view/journals/mgrsd/mgrsd-overview.xml)

oraz

Prace i Studia Geograficzne (publikacje w języku polskim lub angielskim – vide: http://wgsr.uw.edu.pl/pisg/).

Artykuły – po przejściu procedury recenzyjnej – ukazują się w kolejnych zeszytach tych czasopism. Data publikacji zależy od terminu nadsyłania tekstów do redakcji obydwu periodyków, od spełnienia merytorycznych i formalnych kryteriów przez zgłoszone artykuły oraz od samej procedury recenzyjnej.