Ważne daty

  • Termin rejestracji / zgłaszania abstraktów (poprzez stronę internetową konferencji): 1.12.2019 – 31.01.2020 r.
  • Termin kwalifikacji zgłoszeń: do 29.02.2020 r.
  • Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej: do 31.03.2020 r.
  • Termin konferencji (przełożony): wiosna 2021 r.

Opłatę konferencyjną w wysokości 400 zł lub 250 zł (zredukowana stawka dla doktorantów) należy wpłacać na konto: 27 1160 2202 0000 0000 6084 9388 w tytule przelewu wpisując: konferencja UWPM 2020 + swoje imię i nazwisko.

Opłata konferencyjna obejmuje koszty materiałów konferencyjnych oraz catering podczas obrad (kolacja, 2 x lunch, kawowe przerwy międzysesyjne). Opłata konferencyjna nie pokrywa natomiast kosztów zakwaterowania (w zakresie wyboru hotelu służymy poradą) i transportu.