Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej – WWPM 2009

Okładka publikacji pokonferencyjnej: Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej (red. M. Madurowicz), Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW i Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa 2010.

Spis treści (pobierz plik pdf)