Prace i Studia Geograficzne (T. 62, z. 4, 2017)

21 grudnia ukazał się 4 zeszyt 62 tomu czasopisma Prace i Studia Geograficzne. Redaktorem tego zeszytu sa dr Katarzyna Duda-Gromada i dr hab. Małgorzata Durydiwka. Znajdziemy w nim 6 artykułów:

Beata GIERCZAK-KORZENIOWSKA Aerotropolis i Airport City jako nowy rodzaj przestrzeni turystycznej. The Aerotropolis and the Airport City as new types of a tourism area

Grażyna FURGAŁA-SELEZNIOW, Małgorzata JANKUN, Joanna KOŃCZAL, Paweł WOŹNICKI Analiza działalności nadleśnictwa Olsztyn w kontekście rozwoju sylwaturystyki i edukacji leśnej w latach 2009-2015. The analysis of Olsztyn Forest District activitiy in the context of forest tourism and forest education developmet in 2009-2015

Yaroslava S. KOROBEINYKOVA, Iuliia I. IURAS Selected Aspects of Socio-economic and Ecological Consequences of the Tourism Development in the Ukrainian Carpathians. Wybrane aspekty społeczno-ekonomicznych i ekologicznych następstw rozwoju turystyki w Karpatach Ukraińskich

Paulina ULANOWSKA, Jacek KACZMAREK Ewolucja przestrzeni turystycznej miasta i gminy Gostynin. Analiza krytyczna. The evolution of tourist space of the Gostynin urban and rural commune. Critical analysis

Małgorzata ROMANOWSKA Kompozycja dźwiękowa jako przedmiot badań ekologii krajobrazu. Soundscape studies within the framework of landscape ecology

Grzegorz KALIŃSKI Charakterystyka i częstość mas powietrznych według klasyfikacji SSC w Poznaniu i Warszawie (2000-2014). SSC air masses characteristic and frequency in Poznań and Warsaw (2000-2014)

Posted in Aktualności Pracownicze, Badania i Nauka, PROMOCJA.