Kongres Geografii Polskiej – 12-14 kwietnia 2018

W 2018 roku przypadają dwie bardzo ważne dla całej społeczności Geografów rocznice: 100-lecie Geografii na Uniwersytecie Warszawskim i 100-lecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Z tej okazji na mocy uchwały Komitetu Nauk Geograficznych PAN, rok 2018 został ogłoszony Rokiem Polskiej Geografii. Kongres Geografii Polskiej ma być kulminacyjnym wydarzeniem obchodów Roku Polskiej Geografii, obok innych wydarzeń o charakterze centralnym oraz regionalnym.

Kongres odbędzie się w dniach 12-14 kwietnia 2018 roku na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Współorganizatorami Kongresu, obok Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, są Polskie Towarzystwo Geograficzne, Komitet Nauk Geograficznych PAN oraz Konferencja Kierowników Jednostek Geograficznych.

Patronat nad Kongresem objął JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Marcin Pałys, prof. UW.

Strona internetowa Kongresu: http://wgsr.uw.edu.pl/kongres/

Posted in Aktualności Doktoranckie, Aktualności Pracownicze, Badania i Nauka, brak kategorii, PROMOCJA.