Wydział Geografii i Studiów Regionalnych na Dniu Otwartym UW

21.04.2018 (sobota) odbył się na Uniwersytecie Warszawskim Dzień Otwarty, na którym Wydział Geografii i Studiów Regionalnych prezentował aktualną ofertą dydaktyczną, a studenci i pracownicy Wydziału udzielali szczegółowych informacji dotyczących studiów na Geografii i Gospodarce przestrzennej.

Stoisko WGSR UW odwiedziło w tym czasie ok. 250 zainteresowanych studiami na naszym Wydziale. W  spotkaniu informacyjnym, które odbyło się w sali 215 w “Starym BUW-ie” uczestniczyło ok. 100 osób, a w zwiedzaniu gmachu WGSR UW  wzięło udział 25 najbardziej zainteresowanych Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych osób.

Wszystkim odwiedzającym nasze stoisko oraz biorącym udział w spotkaniu i wycieczce serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję, że spotkamy się w lipcu, w czasie rekrutacji na studia na naszym Wydziale.

Materiały do pobrania (podstawowe informacje o rekrutacji na kierunki):

  1. prezentacja WGSR UW przedstawiona na Dniu Otwartym,
  2. ulotka – kierunek geografia,
  3. ulotka – kierunek gospodarka przestrzenna.
Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.