Podziękowania

Bardzo dziękuję wszystkim Pracownikom WGSR UW za uczestnictwo, pomoc w organizacji i dobre myśli o Kongresie Geografii Polskiej, który odbył się na naszym Wydziale w dniach 12-14 kwietnia 2018 r.

Dziekan WGSR

prof. dr hab. Maciej Jędrusik

Posted in Aktualności Pracownicze, PROMOCJA.