Otwarte repozytoria publikacji i danych dla polskich naukowców

Uznanym na całym świecie sposobem dystrybucji wiedzy naukowej jest obecnie otwarty dostęp. Rozwiązania w tym zakresie są powszechnie przyjmowane i wdrażane zarówno przez instytucje naukowe oraz finansujące badania, jak i państwa oraz instytucje międzynarodowe. W Programie Ramowym Unii Europejskiej w zakresie badań i innowacji na lata 2014-2020 Horyzont 2020 otwarty dostęp jest ogólną zasadą. W naszym kraju Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyjął „Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce”. Chcielibyśmy przypomnieć o bezpłatnie dostępnych narzędziach umożliwiających polskim naukowcom skuteczne i zgodne ze światowymi standardami upowszechnianie wyników ich prac.

Repozytorium CeON (https://depot.ceon.pl/) umożliwia udostępnianie wszelkiego rodzaju pełnych tekstów publikacji o charakterze naukowym, takich jak artykuły, książki czy rozdziały w monografiach wieloautorskich. Dzięki wymianie metadanych z serwisami zewnętrznymi, publikacje zamieszczone w repozytorium stają się dobrze widoczne np. w Google Scholar, co pozwala na ich łatwe odnalezienie przez innych naukowców oraz zidentyfikowanie cytowań.

Repozytorium RepOD (https://repod.pon.edu.pl/) gromadzi z kolei zbiory danych naukowych ze wszystkich dziedzin. Każdy zbiór danych zamieszczony w repozytorium otrzymuje własny numer DOI. Ułatwia to jego późniejsze odnalezienie i zacytowanie.

Oba repozytoria dostępne są bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych. Do udostępnienia swojej publikacji lub zbioru danych wystarczy proste założenie konta.

Więcej informacji mozna znaleźć na stronach internetowych Platformy Otwartej Nauki http://pon.edu.pl/

Posted in Aktualności Doktoranckie, Aktualności Pracownicze.