Wysokie miejsce geografii na UW w QS World University Ranking 2018

Poznaliśmy wyniki tegorocznej edycji rankingu QS World University Ranking dla kierunków studiów. Ocenie poddano ponad 10 tys. programów prowadzonych na uczelniach na całym świecie. Dla każdego z analizowanych kierunków wybrano 200 najlepszych programów. W rankingu uwzględniono łącznie kilkaset instytucji.

Uniwersytet Warszawski znalazł się na liście najlepszych uczelni dla kilku kierunków studiów, w tym geografii (miejsce 101-150). UW wypadł najlepiej spośród wszystkich uwzględnionych w nim polskich uczelni (również dla kierunku Geografia).

Quaquarelli Symmonds World University Ranking (QS) jest jednym z trzech najważniejszych rankingów na świecie. QS publikuje trzy osobne zestawienia, oceniające całokształt działalności uczelni, dziedziny naukowe oraz kierunki studiów. Do opracowania rankingu QS wykorzystuje kilka wskaźników, m.in:

  1. Reputacja akademicka;
  2. Reputacja jako pracodawcy;
  3. Liczba studentów przypadających na jednego wykładowcę;
  4. Liczba prac naukowych publikowanych w ramach poszczególnych wydziałów;
  5. Liczba cytatów na pracę naukową;
  6. Stosunek liczby wykładowców krajowych do zagranicznych;
  7. Liczba pracowników z tytułem doktora;
  8. Stosunek liczby studentów krajowych do zagranicznych;
  9. Oddziaływanie w Internecie.

Szczegóły rankingu są dostępne na stronie https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2018

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.