Rejestracja na zajęcia 2 roku studiów magisterskich

Z powodu uszkodzenia systemu (Supp), na którym znajdowały się plany zajęć naszego Wydziału, rejestracja na zajęcia dla studentów studiów magisterskich, która miała rozpocząć się 12 czerwca 2018 zostaje przeniesiona na wrzesień (początek prawdopodobnie 26.09.2018). Wszystkie plany zajęć na studia magisterskie zostały utracone i będą na nowo układane. Prawdopodobnie do 26 czerwca uda się odtworzyć plany zajęć wydziałowych i wpisać  je do USOSa, tak by studenci mogli zarejestrować się na zajęcia ogólnouniwersyteckie (OGUNy) jeszcze w obecnej turze rejestracji (do 30.06.2018).

UWAGA!!! Obecny 1 rok obowiązywać będzie jedynie rejestrować na zajęcia „do wyboru”. Na zajęcia obowiązkowe (dla 2 roku) studenci będą wpisani przez dziekanat. Jedynie na specjalności „Hydrologia i klimatologia” na kierunku Geografia będzie odbędzie się pełna rejestracja (na wszystkie przedmioty). Jest to związane z podziałem roku na 2 grupy ćwiczeniowe.

Za utrudnienia przepraszamy !!!
Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.