Organizacja roku akademickiego 2018/2019 studiów niestacjonarnych

Organizacja roku akademickiego 2018/2019 odbywa się na podstawie POSTANOWIENIA NR 2 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2018/2019 na Uniwersytecie Warszawskim z uwzględnieniem harmonogramu zajęć na studiach niestacjonarnych

Szczegółowy harmonogram w załączniku:

Organizacja roku akademickiego 2018/2019 studiów niestacjonarnych

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.