Rejestracja na zajęcia 2 roku stacjonarnych studiów magisterskich

20 września 2018 r. o godz. 21.00 zostanie uruchomiona pierwsza tura rejestracji (https://usosweb.uw.edu.pl) na semestr zimowy 2018/2019 (2018Z), na zajęcia DO WYBORU dla studentów 2. roku studiów magisterskich. (UWAGA! Nastąpiła zmiana pierwotnie planowanego terminu, którym był 19 września!)

Studenci wszystkich specjalności (na obu kierunkach studiów), z wyjątkiem studentów specjalności Hydrologia i klimatologia zostali zapisani na zajęcia obowiązkowe odgórnie, w obecnej rejestracji należy zapisać się wyłącznie na zajęcia do wyboru.

Przed przystąpieniem do rejestracji prosimy o uważne zapoznanie się z programem studiów i planem zajęć na semestr zimowy 2018/19 (http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/studenci/plany-zajec-i-program-studiow/).

Terminy rejestracji:

I tura: od 20 września (godz. 21:00) do 25 września 2018 r. (godz. 23:59)

II tura: od 27 września (godz. 21:00) do 30 września 2018 r. (godz. 23:59).

1) Studenci specjalności: Geoekologia i kształtowanie krajobrazu, Geografia miast i turystyki, oraz Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja mają dostęp do rejestracji na zajęcia do wyboru (specjalności) –  1900-2018Z-mgr-GF-W. W rejestracji umieszczone są przedmioty wszystkich specjalności (prosimy o rejestrowanie się na przedmioty własnej specjalności).
2) Studenci specjalności Hydrologia i klimatologia powinni zarejestrować się na wszystkie przedmioty 2 roku (obowiązkowe i do wyboru) w rejestracji 1900-2018Z-mgr-HK2. Na „Seminarium III” studenci zostali zapisani odgórnie.
3) Studenci specjalności Geografia globalizacji w ramach „zajęć do wyboru na WGSR” mogą zapisać się na dowolny przedmiot do wyboru innej specjalności.
4) Studenci kierunku Gospodarka przestrzenna mają dostęp do rejestracji na zajęcia do wyboru (kierunku) –  1900-2018Z-mgr-GP-W.

Szczegóły rejestracji po “kliknięciu” na na odpowiedni kierunek studiów: GEOGRAFIA lub GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.