Rekrutacja na studia II stopnia (magisterskie)

 

1) Rejestracja na studia będzie trwała w IRK  jeszcze tylko do 16 września 2018 (do godz. 23:59). Osoby, które do tego czasu nie będą miały zdanego egzaminu licencjackiego (lub równoważnego), w rubryce numer dyplomu powinny wstawić „X”, inaczej nie będzie można wydrukować podania o przyjecie na studia (później można będzie zmienić numer na prawidłowy).

2) Kandydaci startujący w rekrutacji ścieżką „ocena na dyplomie” powinni najpóźniej do 17 września mieć zdany egzamin licencjacki (lub równoważny), ponieważ 18.09.2018 tworzone będą listy rekrutacyjne i w razie braku oceny nie będzie można takich osób klasyfikować.

3) Osoby startujące w rekrutacji ścieżką „egzamin wstępny” powinne najpóźniej do 21 września mieć zdany egzamin licencjacki (lub równoważny).

4) Termin egzaminu wstępnego: 18 września 2018 r.,

kierunek Geografia – początek o godz. 10:00. w sali 102, 

kierunek Gospodarka przestrzenna – początek o godz. 10:30 w sali 111,

egzaminy odbędą się w budynku Wydziału (Warszawa, Krakowskie Przedmieście 30).

Kandydat powinien stawić się przed odpowiednią salą na 10 minut przez rozpoczęciem egzaminu i posiadać przy sobie dokument tożsamości.

5) W trakcie składania dokumentów na studia, osoby nie posiadające jeszcze dyplomu, powinny przynieść zaświadczenie o zdaniu egzaminu licencjackiego (lub równoważnego).

6) Nie jest możliwa zmiana ścieżki rekrutacyjnej, jeśli  w rekrutacji startowało się  ścieżką „egzamin wstępny”, a następnie po zdaniu egzaminu okaże się, że ocena ta jest słabsza, niż ta wynikająca z oceny na dyplomie.

7) Klasyfikowani będą jedynie ci kandydaci, którzy wniosą opłatę rekrutacyjną (80 PLN).

8) Przykładowe pytania na egzamin wstępny – wybór z pytań egzaminacyjnych z 2017 i 2016 roku (po 10 przykładowych zadań z każdej specjalności: GEOGRAFIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA).

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.