I Międzynarodowy Plener Kartograficzny. 16-19 października 2018 r.

W dniach 16-19 października w Lublinie i Zwierzyńcu odbędzie się I Międzynarodowy Plener Kartograficzny, którego tematem przewodnim będą mapy tematyczne.

Celem Pleneru Kartograficznego jest wymiana wiedzy, poglądów i doświadczeń łącząca teorię i praktykę wykonywania i wykorzystywania map tematycznych. Dyskutowane będą m.in. następujące problemy:

 • współczesne kierunki rozwoju kartografii tematycznej,
 • teoretyczne i metodyczne problemy opracowania map,
 • funkcje i jakość map,
 • dane i bazy danych przestrzennych oraz ich wykorzystanie,
 • wizualizacja wyników analiz przestrzennych,
 • nowe formy wizualizacji,
 • teledetekcja w kartografii tematycznej,
 • kartografia społecznościowa i nowe formy publikacji,
 • innowacje technologiczne,
 • mapy tematyczne w atlasach regionalnych i narodowych,
 • wykorzystanie map w monitoringu środowiska przyrodniczego i zarządzaniu przestrzenią.

Organizatorami pleneru są:

 • Zakład Kartografii i Geomatyki Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Katedra Geografii Miast i Planowania Przestrzennego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego
 • Pracownia Geoinformacji Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Roztoczański Park Narodowy
 • Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych
 • Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Kartograficzny i Oddział Lubelski
 • Centro de Investigación de Geografia Aplicada de la Pontificia Universidad Católica del Perú
 • Sociedad Geografica de Lima (Peru)
 • Universidad de Manizales (Kolumbia)

Więcej informacji o tym wydarzeniu jest dostępnych na stronie internetowej (link)

 

Posted in Aktualności Katedry Geografii Miast i Planowania Przestrzennego, Aktualności Pracownicze, Badania i Nauka, Konferencje.