Wizyty organizacyjne w ramach programu Erasmus+

W bieżącym roku akademickim w budżecie projektu Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103/2018) przeznaczonym na organizację wymiany osobowej, zostały zarezerwowane środki na pokrycie kosztów wizyt organizacyjnych.

Informacja w tej sprawie można znaleźć pod linkiem „Wizyty organizacyjne”.

Szczegółowe informacje wraz z formularzami zgłoszeniowymi na wyjazdy i przyjazdy można otrzymać u koordynatora ds. mobilności dra Dariusza Woronko (dworonko@uw.edu.pl).

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.