Stypendium im. Marka Prószyńskiego

Stypendia im. Marka Prószyńskiego przyznawane są studentom studiów I i II stopnia prowadzonych na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW osiągającym dobre wyniki w nauce, którym warunki materialne lub zdarzenia losowe utrudniają realizację studiów.

Stypendia są fundowane przez Pana Mieczysława Prószyńskiego osobiście lub przez wydawnictwo Prószyński Media Sp. z o.o. z kapitału ofiarowanego na ten cel, złożonego na koncie Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego, a decyzję o ich przyznaniu podejmuje Komisja Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW ds. Stypendiów większością głosów.

Student ubiegający się o stypendium składa w Dziekanacie następujące dokumenty:

  • podanie o przyznanie stypendium,
  • wyciąg z ocen z dotychczasowych osiągnięć studenta wystawiony przez Dziekanat,
  • dokumenty poświadczające sytuację materialną,
  • wypełniony formularz danych osobowych osoby pobierającej stypendium ( pobierz plik)

Termin złożenia dokumentów: do 12 listopada 2018 r.

Stypendia zostaną przyznane do końca listopada.

 Regulamin Regulamin Stypendiów im. Marka Prószyńskiego dla studentów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 1 lipca 2014 r. (uchwała nr 106/2014)

  Informacja o Marku Prószyńskim (1906-2003)

 

 

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.