„Erasmus – Mobilność edukacyjna” (KA103/2018) – dofinansowanie wyjazdów nauczycieli akademickich

Biuro Współpracy z Zagranicą UW ogłasza konkurs na dofinansowanie wyjazdów nauczycieli akademickich w ramach projektu „Erasmus – Mobilność edukacyjna” (KA103/2018).

W obecnym roku nauczyciele akademiccy mogą ubiegać się o dofinansowanie dwóch typów wyjazdów:

  1. STA – w celu prowadzenia zajęć w uczelniach zagranicznych,
  2. STA+STT – wyjazd łączony do jednej i tej samej uczelni w celu prowadzenia zajęć i uczestniczenia w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje zawodowe (dydaktyczne).

Chęć wzięcia udziału w wyjeździe należy zgłosić do Koordynatora ds. mobilności, dr. Dariusza Woronko (dworonko@uw.edu.pl). Kryterium głównym przyznaniu wyjazdu jest kolejność zgłoszeń.
Po uzgodnieniu z Koordynatorem ds. mobilności wyjazdu należy, najpóźniej do 8 listopada 2018, przekazać (do dr. D. Woronko) uzgodniony ze stroną przyjmującą formularz „Indywidualny program szkolenia – Mobility Agreement – Staff Mobility for teaching” lub “Indywidualny program nauczania i szkolenia – Mobility Agreement – Staff Mobility for teaching and training” .
Z ofertą wyjazdów w ramach programu Erasmus typu STA oraz STA+STT przeznaczoną dla pracowników Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW można zapoznać się na stronie http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/badania-i-nauka/wspolpraca/, w tabeli Umowy WGSR UW w ramach programu Erasmus.

Formularze:

  • Procedury i kryteria kwalifikacji, organizacja oraz zasady finansowania wyjazdów,
  • „Indywidualny program nauczania – Mobility Agreement – Staff Mobility for teaching ”,
  • “Indywidualny program nauczania i szkolenia – Mobility Agreement – Staff Mobility for teaching and training”,
  • Taryfikator,
  • Krok po kroku,
  • Wniosek wyjazdowy Erasmus STA/STA+STT,

są udostępnione na stronie BWZ UW: http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu >> wyjazdy nauczycieli akademickich.

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.