Podpięcia przedmiotów w USOSweb

Na prośbę naszego Wydziału, Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia – prof. UW dr hab. Jolanta Choińska-Mika podjęła decyzję, że w terminie od 5 do 11 listopada 2018 roku będzie otwarta dla studentów WGSR (w USOSweb) możliwość podpinania  pod program studiów, przedmiotów realizowanych w semestrze zimowym roku akad. 2018/2019.
Studenci WGSR UW proszeni są o sprawdzenie na swoich kontach w USOSie, czy wszystkie przedmioty obecnego semestru są podpięte pod program studiów, a  w razie braku podpięcia, samodzielnie podpiąć przedmiot/y.
Po 11 listopada nie będzie możliwości samodzielnego podpinania przedmiotów pod program.
Do końca semestru będzie otwarta opcja podpinania przedmiotów pod etap studiów.
Jednocześnie przypominam, że zgodnie z Kalendarzem akademickim termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze zimowym (zgodnie z § 28 ust. 10 Regulaminu Studiów na UW) upływa 18 stycznia 2019.
Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.