Odszedł prof. dr hab. Kazimierz Pękala

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 20 listopada 2018 roku zmarł prof. dr hab. Kazimierz Pękala – geomorfolog, wybitny badacz terenowy i nauczyciel akademicki, twórca i organizator lubelskiego ośrodka badań polarnych.

Profesor Kazimierz Pękala związał całe swoje życie zawodowe z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tam uzyskał stopień naukowy doktora i doktora habilitowanego, a w roku  1990 otrzymał tytuł profesora. Stworzył Zakład Geomorfologii i pełnił funkcję jego kierownika aż do przejścia na emeryturę w 2006 r.. Opublikował blisko 200 prac naukowych, pod jego kierunkiem powstało ponad sto prac magisterskich i pięć rozpraw doktorskich.

Profesor Kazimierz Pękala był organizatorem wypraw geograficznych UMCS do Mongolii i na Spitsbergen. Był członkiem Komitetu Badań Polarnych Polskiej Akademii Nauk, pełnił funkcję przewodniczącego Klubu Polarnego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rady Naukowej Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Reprezentował Polskę w International Permafrost Association.

Zaangażowanie Profesora w badanie środowiska polarnego zawsze było doceniane w kraju i poza jego granicami.

Za swoje dokonania został odznaczony Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Geograficznego, medalem Zasłużony dla UMCS, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Profesor Kazimierz Pękala był nauczycielem i wychowawcą kilku pokoleń lubelskich geografów, a nade wszystko wspaniałym, życzliwym i pełnym optymizmu Człowiekiem.

Na zawsze pozostanie w pamięci tych, którzy Go znali.

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w kaplicy cmentarnej przy ul. Lipowej w Lublinie dnia 26 listopada 2018 roku o godz. 14.00.

List kondolencyjny wystosowany przez Dziekana WGSR UW, prof. dr. hab. Macieja Jędrusika (link)

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.