Prof. dr hab. Paweł Swianiewicz – Przewodniczącym Komitetu Nominacyjnego do Rady UW

Bardzo miło nam poinformować, że prof. dr hab. Paweł Swianiewicz został mianowany Przewodniczącym Komitetu Nominacyjnego, który zgłosi kandydatów do Rady Uczelni na Uniwersytecie Warszawskim. Powołanie rad uczelni – trzeciego obok rektora i senatu najważniejszego organu uczelni wynika bezpośrednio z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668).

ZARZĄDZENIE NR 126 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Nominacyjnego (Monitor Uniwersytetu Warszawskiego poz. 328)

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.