“VII Festiwal Zorzy Polarnej. W drodze na Północ” pod patronatem WGSR UW

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW objął patronatem naukowym projekt edukacyjny pt. „VII Festiwal Zorzy Polarnej. W drodze na Północ”. 

Projekt „VII Festiwal Zorzy Polarnej. W drodze na Północ” jest organizowany przez Polską Fundację Sportu i Kultury, Oddział w Płocku. Stanowi kontynuację wieloletnich działań edukacyjno – artystycznych dla dzieci i młodzieży, poświęconych Skandynawii, w tym zwłaszcza Laponii oraz Arktyce Wysokiej (Svalbard, Grenlandia). Obejmowały one m. in. projekty: „Niebo w Kolorze – Spotkanie z Zorzą Polarną” (2010), „Saamowie – rdzenni mieszkańcy Północnej Europy” (2011/12), „Festiwal Zorzy Polarnej w Płocku. Potęga Wyobraźni” (2012/13), „II Festiwal Zorzy Polarnej. Tropem renifera” (2013/14), „III Festiwal Zorzy Polarnej. Na Lodowym Szlaku” (2014/15), „IV Festiwal Zorzy Polarnej. Kolory Arktyki” (2015/16), „V Festiwal Zorzy Polarnej. Świat Północy” (2016/17) oraz „VI Festiwal Zorzy Polarnej. Natura, kultura i piękno” (2017/18).

Celem projektu jest wzbudzenie zainteresowania osób w każdym wieku, zwłaszcza uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, zjawiskiem zorzy polarnej, a także zdobycie wiadomości o geografii, przyrodzie i kulturze obszarów położonych poza kręgiem polarnym, zwłaszcza Laponii oraz Arktyki Wysokiej (Svalbard, Grenlandia). Tegoroczna edycja poświęcona jest przede wszystkim kulturze i życiu ludów rdzennych, zamieszkujących tereny rozświetlane blaskiem zorzy polarnej oraz zwróceniu uwagi na zagrożenia ich środowiska przyrodniczego. Oprócz walorów artystycznych dążymy do popularyzacji tradycji i dziedzictwa kulturowego poprzez poznanie legend, mitów i bajek o Aurora Borealis, a także budzenia wrażliwości i szacunku dla odmienności kulturowej narodów żyjących w rejonie jej występowania. Projekt służy ponadto rozwojowi aktywności twórczej uczestników oraz aktywizacji społeczności lokalnej wokół problematyki skandynawskiej. Przyczynia się do budowaniu lokalnej sieci porozumienia instytucji, organizacji społecznych i osób prywatnych oraz do podnoszenia efektywności ich współdziałania dla dobra dzieci i młodzieży.

Logo “VII Festiwalu Zorzy Polarnej. W drodze na Północ” Autorka: Claudia Casaletti, Kongsfjord Atelier, Finnmark, Norwegia

Projekt obejmuje szereg przedsięwzięć realizowanych od grudnia 2018 r. do końca marca 2019 r. Planowane są m. in. następujące wydarzenia:

 • festyn edukacyjno – artystyczny „W drodze na Północ” w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Płocku z okazji rozpoczęcia obecnej Edycji Festiwalu Zorzy Polarnej,
 • wieczornica i zajęcia warsztatowe „Świat Północy potrzebuje pomocy” dla uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 w Płocku,
 • wystawa linorytów „Samowie – ludzie Północy” oraz artefaktów kultury Saamów w Galerii Sztuki Dzieci i Młodzieży w Płocku,
 • wystawa „Innowacje rodem ze Szwecji” w „Galerii P”, mieszczącej się w Urzędzie Miasta Płocka,
 • wystawa fotografii Carstena Egevanga „GRENLANDIA” w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Płocku,
 • wystawa fotograficzna „Skandynawia inaczej” w Domu Darmstadt w Płocku. Fotogramy z kilkunastu podroży po Laponii autorstwa Emilia, Marty i Dariusza Schmidt
 • wystawa fotograficzna „Dziewięć światów” Patrycji Makowskiej w Galerii Sztuki „Oficyna”, połączona z warsztatami artystycznymi,
 • spotkanie w Klubie Podróżnika z Agnieszką Siejką: „Kobiety zdobywają Północ”, Dom Darmstadt w Płocku,
 • spotkanie w Klubie Podróżnika oraz promocja książki „Biało na białym”, a także prelekcja jednego z uczestników wypraw do Arktyki, reprezentującego Instytut Geofizyki PAN, Dom Darmstadt w Płocku,
 • spotkanie w Klubie Podróżnika „Dziadek w Kamperze”. Prelekcja Aldony Hartwińskiej, autorki bloga PoFikasz po Szwecji, Dom Darmstadt w Płocku,
 • projekcja filmu „Ofelaš” (Veiviseren)” w „NoveKino Przedwiośnie” w Płocku,
 • międzyszkolny konkurs na zakładkę do książki „Zimowa zakładka”,
 • dwudniowe warsztaty plastyczne dla dzieci „Weekend z Północą” w Galerii Sztuki Dzieci i Młodzieży Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki,
 • publikacja artykułów poświęconych szwedzkiej Laponii, zwłaszcza Kirunie (Przenosiny Miasta) oraz norweskiemu Narwikowi (Współczesność i historia bramy do Arktyki) w Magazynie Skandynawskim „Zew Północy”,
 • pokazy filmów dokumentalnych z zorzą polarną w roli głównej,
 • prelekcje dla uczniów płockich szkół, poświęcone środowisku Dalekiej Północny, zwłaszcza Laponii, w tym zjawisku zorzy polarnej,
 • cykl spotkań „Mozaika bajek skandynawskich” dla dzieci ze świetlic środowiskowych

oraz szereg imprez towarzyszących.

Patronat honorowy nad ubiegłymi edycjami sprawowali (m.in.): Ambasada Republiki Finlandii, Ambasada Szwecji, Ambasada Królestwa Norwegii, Ambasada Republiki Czeskiej a także Prezydent Miasta Płocka, zaś naukowy: Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Geofizyki PAN oraz Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, a także Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronach:

https://pl-pl.facebook.com/FestiwalZorzyPolarnej/

http://festiwalzorzy.blogspot.com/

http://www.sportikultura.org/project/94

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.