Rejestracje na zajęcia WGSR w semestrze letnim 2018/2019 (2018L)

12 grudnia 2018 rozpocznie się druga tura rejestracji na zajęcia semestru letniego 2018/2019 (2018L) dla studentów studiów licencjackich.
W tej turze na niektórych zajęciach zostały zwiększone limity przyjęć do grup.

Harmonogram rejestracji:

Kierunki studiów
Geografia – 1 rok Gospodarka przestrzenna – 1 rok
Geografia – 2 rok Gospodarka przestrzenna – 2 rok
Geografia – 3 rok Gospodarka przestrzenna – 3 rok

Rejestracja na zajęcia dla studentów studiów II stopnia (magisterskich) rozpocznie się 11 grudnia 2018 r. o godz. 21:00.

Harmonogram rejestracji:

Kierunki studiów
Geografia – 1 rok Gospodarka przestrzenna – 1 rok
Geografia – 2 rok Gospodarka przestrzenna – 2 rok
Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.