Pani Marcjanna Jędrych laureatką stypendium MNiSW za wybitne osiągnięcia

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało listę laureatów stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019. Spośród 1900 aplikujących zespół ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki wskazał 738 stypendystów, którzy otrzymają wsparcie finansowe na dalszych etapach kariery naukowej. W tym gronie znalazła się nasza studentka Pani Marcjanna Jędrych. Serdecznie gratulujemy Pani Marcjannie sukcesu i życzymy dalszego rozwoju kariery naukowej!

Link do strony internetowej MNiSW

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.